New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
16.01.2009 12:42 د نړۍ پر مخ حېرانونكي اوه كډيان !

د نړۍ په بېلابېلو سيمو كې موجود دغه سوراخونه نه يوازي حېرانونكي دي بلكه بېخي وېرونكي هم دي . په خاصه توګه اتم ياني ورستى يو .د دغو سوراخونو د غ


25.09.2008 08:14 يوڅوسپېڅلي عكسونه !

يو څو داسي عكسونه چې زماپه اند بېخي لږ كسان به يې په ديد مشرف سوي وي زما يو ډېر ګران ملګري نظام الدين چې د چترال د جنت نما ناوې د اووير د كلي اوس


21.08.2008 08:53 انځوريزي كاكړۍ !

غاړي د پښتو د فوكلوري شاعرۍ هغه په زړه پوري صنف دى چې له مدو مدو راهسي يې د سهېلي پښتونخوا په غرونو او رغونو كې .........................................................


21.08.2008 08:23 دبوري د ادب ستوري !

دجنوبي پښتونخوا د بوري د سيمي د شاعرانو او ليكوالو د ادبي او فرهنګي ټولني " پښتو ادبي ملګري " د يوشمېر غړيو عكسونه كښته وركړل ...............................


19.07.2008 11:08 جنت پر مځكه باندې !