New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

يوڅوسپېڅلي عكسونه !

25.09.2008 09:14

يادونه   :  دا لانديني يو څو داسي عكسونه چې زماپه اند بېخي لږ كسان به يې په ديد مشرف سوي وي زما يو ډېر ګران ملګري نظام الدين چې د چترال د جنت تما ناوې د اووير د كلي اوسېدونكى دى را استولي و . زه لومړى د ښاغلي نظام الدين د زړه له تله مننه كوم او او كور ودانى ورته وايم او بيا دا په زړه پوري او لرغوني عكسونه د   كوهار   لوستونكو ته په مينه ډالۍ كوم .    ( بوريوال )

....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................