New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

راځى چي ’’ د لمر په پله ’’ پسې لاړ سو !

23.01.2009 11:35

د كوهار مينه والو ته زېرى وركوم چي تاسو اوس د جنوبي پښتونخوا د بوري  د ادپ خېزي سيمي دځوان او تكړه شاعر ښاغلي عارف تبسم لومړۍ شعري ټولګه چي   ’’ د لـــــمـــــر پــــــل ’’ نوميږي  نېغ په نېغه اوپه بشپړه توګه لوستلائ سى .

 

عارف تبسم چي د بوري په ښار پوري د يوه سمسور كلي ’’ خنكۍ ’’ يوښائسته ځوان ،پر قام وطن او ژبه مين پښتون ،پر نړۍ ګرزېدلى ، ځيرك ليكوال اوتكړه شاعر دى دا مهال په يوه موسيسه كې د وظيفې په خاطر د كوټي په ښار كي اوسيږي .

تاسو كولائ سى چي د ښاغلي عارف تبسم پرشاعري باندي له هغه سره خپل نظر شريك كى . د لمر په پله پسې د تللو دپاره يوازي پر كښته ليكل سوي سرليك باندې كلك وكى .

دلــــــــــمـــــــــــرپـــــــــــــل