New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

د بوريوال كاكړ تازه غزل

10.07.2009 08:33

غـــــــــــــزل

زه له شپې دا شپه په خوب وينم سهار سي

د تيارو نغري بل پاته سي بار سي

عجيبه غوندي قسمت دى د دې كلي

يوه ته پورته كړي لاسونه بل بيمار سي

چي له شتونه يې تس شر سرچينه اخلي

بس هغه دي هم دا نن د خدائ په كارسي

تور ته سپين او سپين ته تور ويل قانون دى

څوك چي وغړوي سر نو سر په دار سي

د مزل ستړيا به كوم لېونى ژاړي

چي نصيب يې ستا د ښكلي مخ ديدار سي

بس هم دومره راته ګران دى بـــوريوالــه

څوك چي واخلي نوم د يار هغه مي يار سي

۱۰مه جولايي كال ۲۰۰۹م

كوټــــــــــــــــــــــه


يادونه  :  دا غزل د رحمان بابا د هغې غزلي په مځكه كي ليكل سوې ده چي مطلع يې په لاندي ډول ده !

كرد ګلو كړه چي سيمه دي ګلزار سي

ازغي مه كره په پښو كي به دي خار سيستاسو تبصره


لطفاً لاندې افغانستان په انګليسي تورو وليکئ.