New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

03.06.2008 14:31 ّبې ځايه كوشش !


03.06.2008 14:23 دتكړه شاعربختيار ځدراڼ يو خوږ غزل !

څنګه به مونږدخوشحالۍ احساس کاوه مـــــلګرو<br /> که چیرته دردنه وای پیدا، غمـــــــونه نـه وای پیدا ........................ !


02.06.2008 10:17 او حاجي هم يم !


16.05.2008 09:40 غزل

لراوبر منظر د بې وسۍ راسي په سترګو كې<br /> ناست په انتظار يو ساقي بيا له خياله واېستو .................................... !


16.05.2008 09:28 دبختيارځدراڼ يوه خوږه غزل !

اوس د بنګړي راپسې ټول مالت خبر کړي یــاره<br /> ماشومتــوب ښه ووپه مستیوکې بـــــلاخواږه و .................................. !


16.05.2008 09:06 غزل

راشه علت مي كه معلوم چې په ما څه شوي دي<br /> ياران واي زياته د يارانو د مجلس نه يم زه ....................................... !


16.05.2008 08:59 غزل

ډېره خاموشي شي چې مي زړه ستا په نوم وغورځي<br /> څومره شم يوازي كه څه هم پ ه شور كې اوسمه ...................................... !


15.05.2008 09:23 داسي كېدائ شي كه نه ؟

داسي كېداي شي كه نه<br /> دومره ممكن دي كه نه<br /> چې د يو خوب په شاني<br /> د يو ساعت دپاره .............................. !


15.05.2008 09:18 غزل

نه د خپل ځان او نه د بل كړي سړى<br /> مينــه رسـوا مينـه پاګل كـړي سړى ........................................... !


15.05.2008 09:14 كاكړۍ غاړي !

غاړي د پښتو د فوكلوري شاعرۍ هغه په زړه پوري صنف دى چې له مدو مدو راهسي يې د سهېلي پښتونخوا په غرونو او رغونو كې ازانګې راپورته كيږي ...................


15.05.2008 09:02 غزل

بس په دې امېد تېروم ژوند له اندېښنو سره<br /> تېر به شي اخر واړه غمونه څه هلاكه ده ....................................................... !


02.05.2008 10:04 د پښتوادبي ملګري بوري خبرتيا !

د جنوبي پښتونخوا د بوري دشاعرانو او ليکوالو د ادبي ټولني "پښتوادبي ملګري "مياشتنۍ مشاعره درواني مياشتي پر څلورمه نېټه کيږي ..............................


02.05.2008 09:30 غزل

د پښتونخوا د ښايست ناوې په خيالي زلفو کې<br /> غوټۍ د اور د ګل ټومبلي خو څوک هيڅ نه وايي ............................... !


01.05.2008 12:00 دعارف تبسم يوه خوږه غزل !

دا سرمايه د زندګي سا تمه<br /> ستا د لاس هر ليك به خوندي ساتمه ................................ !


01.05.2008 09:37 زوال !!

د هرچا هېر وې <br /> لكه هېر د زمانې نقلونه<br /> هغه ښايست .............................. !<br /> هغه د ميني بازار<br />